MS&TM (Method Segmentation&Targeting Model)

Müşteri segmentasyonu, müşterinin çeşitli özelliklerini değerlendirerek bir sınıflandırmaya tabi tutulması anlamına gelebilir. Dinamik bir model olan MS&TM araştırma yapılan sektöre özel olarak düzenlenmektedir.Müşteri ihtiyaç ve isteklerini şekillendiren karakteristik özellikler segmentasyonun bağımlı değişkenlerini oluşturur. Segmentler ve Hedef Pazar bu değişkenler yardımıyla bulunur. Müşteri segmentasyonu, şirket açısından müşterilerin değerini grupları itibariyle ortaya koyarak, pazarlama faaliyetlerinin uygulanmasında en değerli müşterilere öncelik verilmesini sağlar ve böylece mevcut müşterilerden elde edilen geliri maksimize eder. Doğru kitleye doğru mesajın gönderilmesini sağlayarak, kampanya yönetim maliyetlerini azaltır. Müşteri segmentasyonu ,müşterinin pekçok özelliği kullanılarak yapılabileceğinden kullanılacak veriye göre segmentasyon türleri oluşmuştur.