Method Modeller

Method Modeller ile alternatif geleceğinizi keşfedin!

METHODtrend

Mükemmel Hizmet Noktaları

LOOK AD

METHODtrend, Bireysel ve Kurumsal Bankacılık, GSM, Otomotiv, Sağlık, Dayanıklı Tüketim Ürünleri ,Teknoloji ve diğer iş kollarını, kısaca rekabetin hızlı bir trend içinde olduğu sektörleri sürekli takip ettiği gibi talep edilmesi durumunda farklı sektörlere kolaylıkla uyarlanabilmektedir. METHODtrend araştırmasının diğer bir çok araştırmadan farklılaşan noktası sonuçlarını raporladığı özel segmentasyondur.

BİRİ SİZİ GÖZETLİYOR! MHN araştırması ile kurumlar bayilerinin/mağazalarının performansını sürekli takip edebilmekte ve sektörel karşılaştırmalar ile gelişim alanlarını saptayabilmektedir. Firmanız MHN araştırmasına dahil olduğunda Tüm Türkiye Genelindeki satış/hizmet operasyonlarını anlık olarak takip edebilecektir.

Reklam kampanyaları için ayrılan bütçeler ve harcanan emekler, kampanya sonrasında elde edilen başarının ölçümünü önemli kılmaktadır. Reklama yapılan yatırımın geri dönüşünü ölçmek ve somut veriler ile sunmak amacıyla hazırlanmış LOOK AD modelinde firmalar kafalarındaki sorulara cevap bulmaktadır.

Method Switching Model

MAPcode

Kurumsal Performans Danışmanlık

Bir pazarda mevcut faktörler gelecek dönemde pazarın yeni yapısını belirlemektedir. Tüketicilerin kullandıkları ürün ve hizmetlerden memnuniyet düzeyi, tüketicilerin marka bağımlılıkları, değişen gereksinimler, pazara sunulan yeni ürün ve hizmetler, fiyat değişimleri, ekonomik ve politik değişiklikler bu faktörlere örnek gösterilebilir.

Ortalama bir tüketici günde 3.000 reklam mesajı almaktadır. Bu mesaj bombardımanı altında sizin markanızın verdiği mesaj nasıl algılanıyor merak ediyor musunuz? Pazarlamanın en önemli bileşenlerindendir iletişim. Mesajların doğru sunulması ve doğru bir şekilde alınması nihai derecede önemlidir.

Firmaların uzun dönemde amacı satışları artırmak, büyümek ya da kar etmek kısaca iyi bir performans göstermektir. Uzun dönemde, pazar odaklı olmanın firma performansını artırdığı birçok bilimsel çalışmada ispatlamıştır.