Map Code

Ortalama bir tüketici günde 3.000 reklam mesajı almaktadır. Bu mesaj bombardımanı altında sizin markanızın verdiği mesaj nasıl algılanıyor merak ediyor musunuz?

mapcode

Pazarlamanın en önemli bileşenlerindendir iletişim. Mesajların doğru sunulması  ve doğru bir şekilde alınması nihai derecede önemlidir. İletişim olmadan ve  iletişim tekniklerini bilmeden bir marka yaratmak olanaksızdır. Marka  yaratırken amaç, hedef kitleye ulaşmak ve onların ilgisini markamıza çekmek  olduğuna göre; marka yaratma aşamasının öncesinde ve sonrasında sık sık  başvurulacak teknikler iletişim teknikleri olacaktır.

 

İletişim kanallarının çok çeşitli olduğu günümüzde birçok marka öyküsünde de  olduğu gibi farklılık yaratma özellikle iletişim kanallarını etkin kullanma ya da  kendi iletişim kanallarını oluşturma ile gerçekleşmiştir.

Marka iletişiminde de marka kimlik ve konumlandırması çalışmaları reklam,  halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama gibi tüm iletişim çalışmalarında  kullanılmakta.

Etkili iletişim ürün denemelerinden markaya kadar olan süreçte tüketicinin  ürün ve markaya yönelik tecrübesini artırır ve aynı zamanda tüketicide, ürünü kullandığında nasıl hissedeceği hayalini yaratarak ona cesaret verir. Sonuçta; eğer firma etkili bir iletişim stratejisi belirlemişse, tüketicinin markalı ürünü satın almasını sağlayacaktır.

Bu noktadan hareketle de “Marka iletişiminde daima hatırlanması gereken 3 stratejik nokta;

1. Bağlılık,

2. Tutarlılık ve

3. Uyumdur.

Tüketiciler için sunacağımız marka, iletişim bilgileri, ürün özellikleri ile bağlantılı, tutarlı ve birbiriyle uyum içerisinde olmalıdır. Pazarlamanın 4P’si ile tüketiciye ulaşan firma genel anlamda marka iletişimini gerçekleştirecektir ve 4P ile şirketin markası tüketici nezdinde tanınmış olacaktır.

mapcode1 

1. Ürün: Ürün tüketiciye sunulurken markalı ürün mesajı, kalitesiyle doğru orantılı olmalıdır. Markalı ürün, tüketicinin hafızasında ve bulunduğu kategoride ilk olmalıdır. Eğer ikinci ya da üçüncü sırada yer alıyorsa farklı bir segmente koymalı ya da farklı bir iletişim stratejisi benimsenmelidir.

2. Fiyat: Pazarın derinliğine girme ve pazarın kaymağını alma gibi fiyatlandırma stratejileri marka değerliliğini yaratarak, tüketicinin hafızasında yer etmeye yardım etmelidir.

3. Yer: Eğer global bir marka yaratıldıysa, dünya genelinde aynı zamanda tüketime sunuluyorsa, ürünün stoklarda kolayca bulunacağından emin olmak gerekir. Bu uzun vadede marka yaratma ve marka değerliliğini inşa etmenin fiziki bir unsurudur.

4. Promosyon: Her marka iletişim programı ya da projesi, marka yaratmaya yardımcı olmalıdır. Marka yaratmaya dönük pazarlama iletişimi ve promosyon stratejilerinin amacı; marka kimliği ve imajını tekrar tekrar kuvvetlendirerek ürünü, perakendeci raflarından, tüketiciye taşımaktır.

 

Peki bizler markaları nasıl anıyoruz,  gelin birlikte düşünelim. Marka iletişimi için bir diğer önemli unsurda ?Marka kişiliği?dir. Markalar zihinlerimizde kişilikleri aracılığıyla kendilerini yansıtır ve anlatır. Bu noktada tüketiciyle daha yakın, daha sadık ilişkiler kurmak veya tüketicinin zihninde farklılaşabilmek için marka kişiliği anahtar bir kavram haline gelmiştir. Dolayısıyla ürünler tüketiciye soyut fayda sunmaktadır.

Özetleyecek olursak; bir şirketin, ürünlerinin ya da kurumsal markasının nasıl bir marka kişiliği algısına sahip olduğunu bilmesi, etkin marka stratejileri geliştirebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Tüm bu anlatılanlardan sonra aslında ?İletişim? dendiğinde akıllara ilk gelen TV reklamları olur. TV reklamlarını ele aldığımızda şu gerçek ile karşılaşıyoruz. Bir çocuk 18 yaşına geldiğinde, 140.000 televizyon reklamı görmekte ve ortalama tüketici günde 3.000 reklam mesajı almaktadır. Aylık yaklaşık 5.000 gözlemden oluşan araştırma sonucunu sizlerle paylaşıyoruz. İnsanlara hatırladıkları reklamları sorduğumuzda reklam hatırlanmanın ortalama %31 olduğu görüyoruz. Hatta hatırlanan reklamların anlatımı istendiğinde bu oran %26?ya düşmektedir.

Sonuçları yorumladığımızda akla şu soru gelmektedir. Eğer reklam hatırlanma bu denli düşükse reklamlara ciddi bütçeler ayırmak ne kadar gerekli? Eğer marka olmadan önce çok yüksek meblağları reklama ayıracak bütçeniz varsa reklamlar hızlı bilinmenizde mantıklı araç olabilir. Ama genellikle yeni kurulan markalarda yüksek bütçeler olan bir durum değildir. Şirket yöneticilerinin ve bazı işletmelerdeki iletişim sorumlularının düştüğü en büyük yanlışta budur. Tanıma ve marka olmanın yolunun yapılacak reklamlardan geçtiğini sanarlar. Firmalara ürünün marka olup bilinirliği artana kadar TV reklamlarından iletişime geçmemelerini öneriyoruz. İletişimde firmanın marka olana kadar sınırlı bütçesini hedef kitleye direk ulaşabileceği, ona dokunabileceği kaynakları kullanarak iletişim yapması gerekmektedir.

Geleneksel araştırma yöntemlerinde olduğu gibi; insanlara yalnızca sorular sorarak bilinçüstü beyinlere ulaşan araştırmalardan sıkıldıysanız; görsel imge atölye çalışmaları eşliğinde gerçekleştirilen MAPCode bilinçdışlarında zihninde olan ve gizli kalan bilgilere, duygulara ulaşmayı sağlayan güçlü bir araç olarak karşınızda duruyor.