Kurumsal Performans Danışmanlık

Firmaların uzun dönemde amacı satışları artırmak, büyümek ya da kar etmek kısaca iyi bir performans göstermektir. Uzun dönemde, pazar odaklı olmanın firma performansını artırdığı birçok bilimsel çalışmada ispatlamıştır.

Firma performansını oluşturan değişkenlerin sayısı oldukça fazladır. Literatürde ve pratik hayatta en fazla kabul görmüş firma performans kriterlerinden beş tanesi aşağıdaki bileşenlerdir;

 

– Satış Artışı

– Karlılık

– Pazar Payı

– Müşteri Memnuniyeti

– Çalışan Bağlılığı

 

Pazar odaklılık; ?Müşteriler için üstün değer yaratmak ve bu şekilde sürekli üstün performans göstermek için gerekli,  etkili ve etkin davranışları oluşturan organizasyon kültürü? olarak tanımlanmıştır. (Narver&Slater).

Method Research Company olarak Pazar Odaklılığın dört bileşende incelemekteyiz.

 

– Dış Pazar Odaklılık,

– İç Pazar Odaklılık,

– Dış Pazar Odaklılık Kültürü,

– İç Pazar Odaklılık Kültürü,

 

Kohli ve Jaworski Dış Pazar Odaklılığı?nı üç ana unsurda ele almaktadır.

 

1. Şu anki ve gelecekteki müşteri isteklerine uygun olan pazar anlayışında bir organizasyon oluşturma

2. Anlayışın bölümler arasında dağıtımı ve yayımı

3. Bu yayılmaya organizasyonun yanıt verebilmesi

Kohli ve Jaworksi,  Dış Pazar Odaklılık için aşağıdakilerin yapılmasını önermektedir.

– Müşterilerin gelecekte hangi ürüne ve hizmete ihtiyaç duyacaklarını bulmak için müşterilerle görüşülmesi,

– Müşterilere nasıl daha iyi hizmet verebileceğimizi öğrenmek için bireysel olarak müşterilerle üretim departmanı arasında etkileşim sağlanması

– İç pazar araştırmaları yapılması

– Müşterilerimizin ürün tercihleri ile ilgili değişimleri ortaya çıkarmakta biraz hızlı olunması

– Ürün ve hizmetlerimizin kalitesine değer biçmesi için nihai kullanıcı ile görüşülmesi

– Sektör ile ilgili bilgi toplanması

– Sektördeki değişimlere karşı hızlı olunması

– Değişimlerin tespit etmek için periyodik olarak araştırma yapılması

Dış Pazar Odaklılığın kurum kültüründe benimsenmesi için öncelikli olarak bu anlayışın kurum içinde oluşturulması gerekmektedir. Anlayış oluşturma, müşteri ihtiyaçları ve seçeneklerine ek olarak, bunlarla ilişkili trendleri etkileyen güçlerin belirlenmesi,  toplanması ve değerlendirilmesi işlemidir.

Alt kriterler olarak aşağıdaki başlıklar ele alınabilir.

– Müşterinin ihtiyaçlarının tespit edilmesi

– Rakiplerin ve pazarın durumu hakkında bilgilerin elde edilmesi

– Müşterinin satın alma davranışlarının incelenmesi

– Müşteriye etki eden dışsal faktörlerin incelenmesi

– Müşterinin gelecekteki ihtiyaçlarının tespit edilmesi

İster dış pazar odaklılık olsun ister iç pazar odaklılık, önemli olan bu kavramların kurum kültürüne entegrasyonunun sağlanmasıdır. Yapılacak çok yönlü araştırmalarla firmanın mevcut performansının daha üst seviyelere  çıkması için neler yapılması gerektiği tespit edilmelidir.  Method Research Company araştırma sonuçlarından elde ettiği sonuç ve stratejileri ile yol haritaları oluşturarak partnerları ile geleceği birlikte hedeflemektedir.