MCS (Method Customer Satisfaction)

Müşterilerin memnun edilmesi firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri için bir zorunluluktur. Çünkü, işletmeler için önemli olan müşterilerinin bir defa değil sürekli olarak gelmelerini sağlamaktır. Farklı müşterilerin birbirinden oldukça farklı beklentileri vardır. Bir ürün ve hizmetin, müşterilerin birbirinden farklı isteklerini veya beklentilerini karşılaması müşteri tatminini, diğer bir deyişle müşteri memnuniyetini sağlar. Memnun kalan müşteriler, işletmenin ?iyi niyet elçileri? veya taraftarları olarak olumlu konuşmaları ile yeni müşteriler kazandırır. Memnun olmayan müşteriler ise daha fazla konuşur, olumsuz konuşmaları bir propagandaya dönüşür ve tahmin edilenden daha çok müşteri kaybına neden olabilir. Memnuniyetin ancak ?mükemmel? olduğu düzeydeki müşterilerin sadakati garanti altına alınabilir. Müşteri bir ürün veya hizmetten yararlanan nihai tüketici, kullanıcı, fayda sağlayan veya satın alan taraftır.