Kalite Tescili ve Ödüller

mmethod

oduller

Türkiye’nin  en prestijli ödülü

Türkiye Mükemmellik Ödülü yılda bir kez düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi performans gösteren, özel, kamu veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlarını tanımak için tasarlanmıştır. Bu ödül, stratejilerini eyleme dönüştürerek kuruluşlarının performansını sürekli olarak artırma çabasında olan sektörün lider kuruluşları için tartışılmaz bir sonuçtur.

iso9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı

ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. Belgelendirmesi yapılan standarttır.

oduller

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları

ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını , görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

iso-20252

Uluslararası Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Standartları

ISO 20252, Uluslararası Standardizasyon Birliği (ISO) tarafından kurulan bir standarttır. Ulusal standartların uyumu altında ortak bir kalite seviyesi oluşturan Uluslararası Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Standartları adı altında 2006 yılında yayınlanmış olan standardın ortaya çıkmasının asıl amacı; Ülkeler arasındaki kültür ve buna bağlı olarak sosyal ve davranışsal farkların yanı sıra kullanılan terim ve tanımlamaların farklılığından kaynaklanan uyumsuzluğun önlenmesini ve Araştırması yapılan pazar, kamuoyu ve sosyal araştırmaların tutarlı, şeffaf ve uluslararası geçerliliği olmasınısağlama adına kelime ve hizmet gereksinimlerini bir standart haline getirerek küresel pazar araştırmaları için ortak kalite düzeyinde ve dünya çapında temsil edilebilen bir Araştırma Süreç Yönetim Sistemi standardı oluşturmaktır.

iso-10002

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Müşteri memnuniyeti özellikle günümüzde, işletmelerin en çok dikkat etmesi gereken ve üzerinde önemle durulması lazım gelen unsurların başında gelmektedir. Rekabetin hemen hemen her sektörde yoğun olarak yaşandığı bu günlerde, işletmeleri birbirinden ayıran en önemli özelliklerden birisi de hiç şüphesiz ’müşteri memnuniyeti’ ne verilen önemdir. Müşteri bilinci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son derece artmış durumdadır. Bu sebeple müşteriler yaptıkları alışverişlerde, bir bütün olarak kaliteli ürün ve hizmeti talep etmekte ve bu özelliklere sahip olduğuna inandığı firmaları tercih etmektedir. Kuruluşların, bu ihtiyaçlarından dolayı sistemlerinde sürekliliği sağlamalarına yönelik ISO 10002 standardı geliştirilmiştir.

gab

Güvenilir Araştırma Belgesi

Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından belirlenen standartlara uyan ve Breau Veritas tarafından denetlenen araştırma şirketlerine verilen resmi belgedir.

gbul

Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik

US Green Building Council tarafından verilen LEED sertifikası, gerek yeni inşa edilen binalara, gerek mevcut binalara verilebilmektedir. Bir binanın LEED sertifikası alabilmesi için önce proje tipinin belirlenmesi gerekir. Yeni inşa edilen binalar ile mevcut binalara verilen sertifakaların şartları arasında önemli farklar vardır.