Fiyat Esneklik ve Talep Tahmin AraştırmalarıPrice Elasticity and Demand Forecasting Research

Fiyat, ürün veya hizmetin talebini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Fiyatın talebe etkisi fiyat esnekliği ile belirlenir. Fiyat esnekliği ve talep tahmini araştırmalarında ürünün belirli fiyat aralıklarındaki talep düzeyleri belirlenmektedir
Fiyat esnekliği ve talep tahmini araştırmaları;fiyatı ve satış miktarını etkileyen bütün unsurlar analiz edilerek geleceğe dönük gerçekçi tahminlerin yapılmasına temel oluşturan, fiyatlandırma stratejisinin belirlenmesi için yapılan araştırmalardır.