Çalışan Memnuniyet Araştırmaları

Çalışanlar firmalar için bilançoda görülmeyen en önemli değerlerdendir.Ölçülebilir yöntemlere dayalı çalışan yönetimi firmalara rakipleri karşısında rekabet avantajı sağlamaktadır. 90?lı yıllarda firmaların temel işlevleri arasına girmiş ve günümüzde işletmelerin stratejik amaçlarından birisi haline gelmiş çalışan memnuniyet araştırmaları, bu ölçümlerin başında gelmektedir.Çalışan memnuniyet araştırmaları, çalışanların memnuniyet düzeylerinin ve memnun olmadıkları noktaların tesbiti ile, bu aksaklıkların önem derecesine göre etkin çözüm metodlarının tesbit edilmesinin amaçlandığı araştırmalardır.