Reklam Araştırmaları

Tutundurma faaliyetlerinin başarısı, bırakılmak istenen etki ve verilmek istenen mesajların doğru yere, doğru araçlarla ulaştırılmasına bağlıdır. Reklam araştırmalarında, tutundurma faaliyetlerinin etkin bir şekilde düzenlenmesini sağlayacak verilere ulaşılmaktadır.
Method Research Company reklam araştırmalarını pre-test, post-test ve tracking olmak üzere üç farklı şekilde uygulamaktadır. Kullanılan araştırma metodu çalışmaların örneklemine göre kalitatif, kantitatif veya semi-kantitatif olabilmektedir.İkinci aşamada herbir markanın tüketiciler tarafından hangi kriterlerle bütünleştirildiği ortaya konulmaktadır.